Als begeleider van bijeenkomsten houd ik rekening met de individuele deelnemers en met de dynamiek van de groep. Er zijn telkens andere interventies aan de orde om het groepsproces vorm te geven. Mijn ideeën over de inhoud spelen geen rol. Procesbegeleiding gaat over zicht houden op het doel waarmee mensen bijeen zijn gekomen en over aandacht en benieuwdheid voor wat er leeft in de groep en voor wat de deelnemers in willen en kunnen brengen.

Vanaf 1998 ben ik als begeleider betrokken bij workshops en bijeenkomsten voor visie en ideeën ontwikkeling, procesverbetering, teamontwikkeling en intervisie.

Ik ben geschoold volgens de kerncompetenties van de International Association of Facilitators (IAF).

Suzanne ken ik als iemand die zeer attent is op het groepsproces; steeds op zoek naar wat er gebeurt en waarom.

Ze weet de onderstroom in de interactie prima te duiden en heeft ons geholpen om de onderlinge samenwerking en het wederzijds begrip te vergroten.
Klaas Wassens, Executive Director Parttime Master Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University
disclaimer | © 2020 Suzanne van Langen